تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - من امل بودن را ترجیح میدهم ...

من امل بودن را ترجیح میدهم ...خطاب به دختر و پسرای مذهبی :

اُمُّل بودن جسارت میخواهد ...!؟

اینکه وسط یه عده بی نماز، نماز بخونی ...

اینکه وسط یه عده بی حجاب تو گرمای

 تابستون حجاب داشته باشی ...

اینکه حد و حدود محرم و نامحرم و رعایت کنی ...

اینکه تو فاطمیه مشکی بپوشی و مردم
 
عروسی بگیرن ...

اینکه بهت تهمت افراطی بودن و افسرده بودن بزنن ...

ناراحت نباش آخر الزمان است به خودت افتخار کن

تو خاصی ..

تو فرزند زهرایی ..

تو شیعه علی هستی ...

تو منتظر فرجی ..

تو گریه کن حسینی ...

بگذار تمام دنیا بد و بیراهه بگویند!

گذشت آن زمان که نفت را طلای سیاه میگفتند ...

این روزها طلا تویی سیاه هم چادر و پیرهنت ...

طعنه ها دلسردت نکند ...[ دوشنبه 23 فروردین 1395 ] [ 04:01 ب.ظ ] [ مدینه ]