تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - حجاب را دوست دارم...

حجاب را دوست دارم...


  حجاب را دوست دارم...

   چون زنان طیبه محجبه بودند مثل حضرت مریم (س)

   حضرت زهرا (س)،حضرت زینب (س)

   و هیچ وقت حجابشان مانع انجام وظایفشان نشد...

   حجاب را دوست دارم ...

   چون مهم است و اگر مهم نبود

    دشمن عصر عاشورا چادر را از سر حضرت زینب (س) پایین نمی کشید..

   حضرات زهرا و زینب (س)محجبه بودند و سخنرانی کردند

    یکی در مسجد و دیگری در کاخ ها و شهرها...

   حجاب را دوست دارم...

   حجاب امنیت و آرامش می دهد و این آرامش لذت را به دنبال دارد...

   حجاب می کنم...

   چون خدا گفته و بهترین بندگانش به حرفش گوش کردند...

   وقتی حجاب می کنم ...

   پرده ای می کشم بین خودم و دیگران

    تا تمام زیبایی هایم را فقط!!!

   برای محارمم بگذارم و دیگران را از این لذت محروم کنم...

   بدن چون صدف است،

    تا موقعی که درون مروارید است ارزش بسیار بالایی دارد... [ سه شنبه 31 فروردین 1395 ] [ 12:21 ق.ظ ] [ مدینه ]