تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - میلاد امام علی(ع)آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد!

میلاد امام علی(ع)آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد!بـــــــــهترین رهبر ابناء بشر کیست علیست
بـــــــــه یتیمان ستمدیده پدر کیست علیست
داشت ایزد به صدف یک دُرّ و یک گوهر نهاد
دُرّ یــــکدانه نبی هست و گهر کیست علیست
آنـــــــــــــــکه بر دوش رسول مدنی پای نهاد
تـــــا کند بتکده ها زیر و زَبَر کیست علیست
کــــــــــس نگفته است سَلونی بجهان بهر بشر
آنــــکه فرمود و به ما داد خبر کیست علیست
آنــــــــــــکه بــر جای نبی خُفت که از راه وفا
کــــــــند از جان نبی دفع خطر کیست علیست
آنـــــــــــــــــــــکه دیــدن رخسار غم آلود یتیم
اشک مـــی ریخت بدامن چو گهر کیست علیست
آنـــــــــــــــکه می برد غذای فقرا بر سر دوش
نــیمه شب بر سر هر کوی و گذر کیست علیست
آنـــــــــــــکه در خانه حق آمد و از خانه حق
بست از دار جــــــــــــهان بار سفر کیست علیست
آنــــــــکه شَقّ القمر از تیغ عدو گشت سرش
بـــــــــــــــــر سر سجده بهنگام سحر کیست علیست

[ژولیده نیشابوری][ پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 ] [ 12:07 ق.ظ ] [ مدینه ]