تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - خواهر زیبایم! از این که خودت را در اختیارم میگذاری ، سپاس گذارم!

خواهر زیبایم! از این که خودت را در اختیارم میگذاری ، سپاس گذارم!

خواهرانم باید با خواندن این نامه خون گریه کنیم

انشالله خواندن این نامه تلنگری باشد

 به ما بانوان که خدا مارا ملکه زمین و آسمان آفرید

خواهرم!
نمیدانم چگونه و از چه راهی از شما تشکر کنم!
اصلا زبانم و دست هایم و تمام وجودم در مقابل کاری که برای من میکنی ناتوان است که شکر بجای بیاورد ...
خواهرم!
من درخیابان همان پسری هستم که وقتی تو را میبیند دست و پایش را گم میکند!
وقتی باتو بخواهد هم صحبت شود عرق شرم و خجالت تمام بدنش را خیس میکند!
من همان پسری هستم که جرات معاشرت و هم کلامی را با تو ندارد!
همان پسری که با ترس خاصی به لباس هایت یک نگاه زیر چشمی میکند!
من آن پسری نیستم که در سر چهار راه به هرزگی مشغول است ، چرا که از آبرویش در نزد دوستان و همسایگان میترسد!
من آن پسری هستم که در دانشگاه خودش را پاک جلوه میدهد ولی ...
خواهرم!
از این که با کارهایت در فضای مجازی ، کار مرا و امثال مرا راحت تر کردی سپاس گذارم!
از این که عکس هایت رادر اینترنت قرار دادی سپاس گذارم!
از این که هر وقت با دوستانت عکسی انداختی و نشر دادی سپاس گذارم!
من تا بیش از این جرات نگاه کردن حتی به چادر سیاهت را هم نداشتم ، ولی حالا میتوانم با دقت هر چه بیشتر به آرایش کردن ها و لباس پوشیدن هایت خیره شوم!
خواهرم!
من تا بیش از این جرات نداشتم رو در رویت دربارهٔ زیبایی ات با تو هم صحبت شوم ، ولی حالا در فضای مجازی میتوانم با گذاشتن کامنت زیر هر پست ات به ابراز احساسات خودم بپردازم!
از این پس میتوانم راجع حجم اندام ها وپایین تنه ات فکر کنم ، حتی میتوانم وقتی هایی که دسترسی به اینترنت ندارم ، در خیال و ذهن ناخودآگام بری خود اتاق خوابی ...
از این پس میتوانم به تک تک حالت هایت در عکس ها از خنده هایت تا شادی کردن ها و یادگاری و سلفی انداختن ها با دوستانت خیره شوم!
من همان پسری هستم که فکر میکردی پاکم و پاک نگاه میکنم!
خواهر زیبای با حجاب و یا حتی بی حجابم!
شاید باورت نشود ، تو برای حس غریزی من و لذت نگاه کردن به نامحرم ، همچون گوشتی لذیذ برای گرسنه ایی روزه دار شده ای!
خواهر زیبایم!
از این که عکست را در اینترنت نشر می دهی و لایک میگری سپاس گذارم!
راستش را بخواهی دیگر به مانند گذشته عذاب وجدان برای گناهانم ندارم!
ساعتی با عکس های پست ها و پروفایلت چشم چرانی میکنم و با خود میگویم اشکالی ندارد ، گناه به گردن هر دویمان شده است!
براستی دست های سفیدت را که میگذاری دلم میرود!
از نگاه ها و فیگورهایت در عکسها لذت میبرم!
روزی با تو و چندین نفر امثال تو دل میدهم و قلوه میستانم!
خواهر زیبا و خوش اندانم!
با حجاب یا بی حجابت دیگر برای من جوان فرق آنچنانی ندارد ، چرا که چهره هر دوی شما را در اینترنت و صفحات مجازی میتوانم ببینم!
براستی ، دوست داری؟!
اصلا عکس گذاشتن شماها ... بهانه را برای گفتگو بین نامحرم ها چه آنانی که دنبال ارشاد کردند و چه آنانی که دنبال شهوت رانی هستند باز میکند!
پس با یک تیر دو نشان میزنید ...!
خواهرم!
هرچه قدر دوست داری دنبال لایک برای عکس هایت باش ، بیخیال این دنیا و آن دنیا ...
اصلا جای تو بودم به لجبازی هایم ادامه میدادم و لذت میبردم از این همه دل بری و دل بردن ها ...!
به دنبال شوهر و دوست پسر باش ، نان چیست؟ خربزه ... آب ... هست
شایدم هم به آن دنیا اعتقاد نداری ... یا شایدم ... متاسفم ...!
همین ...


[ جمعه 24 اردیبهشت 1395 ] [ 08:17 ب.ظ ] [ مدینه ]