تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - بوی چادر

بوی چادر
از چادری که سرِ دخترک بود خوششان نمی آمد!!!


 ازاودوری میکردند ومدام تحقیرش... به او گفتند:


که چادری ها بو می دهند...


دلش خیــــــــــــــلی  شکست...!!!ا


اشک درچشمانش حلقه بست... چادرش رامحکم ترگرفت


وبه سرعت ازآنهادورشد... صدای خندهایشان


لحظه به لحظه کمتربه گوشش میرسید... تا خانه پیاده رفت...


سر نماز به سجده افتادوشروع کرد به گریه کردن...


 به خودش آمدودید که راست میگفتند:


 آری چادری ها بو می دهند...


ولی بوی خاک...!!!!!


اصلا1400سال است که چادر بو می دهد...


آنهم بوی عطرِ چادرِ خاکیِ مادر دربین


 کوچه های غریبِ مدینه[ دوشنبه 2 اسفند 1395 ] [ 12:01 ق.ظ ] [ مدینه ]