تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - هوا گرم است.... گرم گرم..........

هوا گرم است.... گرم گرم..........

هوا گرم است؛ خیلی گرم!

 


رنگ مشکی گرما را جذب می کند.

می پرسد: حالا حتما باید چادر سرت کنی؟

آب پز نمی شی توی این گرما؟؟؟

می گوید: اگر چادر سرم نکنم، بیشتر گرمم می شود!

 

نگاه ها، گناه ها، داغ تر است.


اولی نمی فهمد او چه می گوید. زهرخندی می زند!


کاری که برخاسته از عشق باشد،

 

تحمل سختی اش هم شیرین است.☺️

این پوشش را از روی محبت به خدا انتخاب کن.

 

نه از ترس جهنم.

آن وقت با تمام وجود می فهمی، تحمل گرمای هوا،

 

چه نسیم خنکی را نوازنده ی روحت خواهد کرد.

 [ سه شنبه 9 خرداد 1396 ] [ 09:48 ق.ظ ] [ مدینه ]