تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - حجاب فقط در یک جمله

حجاب فقط در یک جملهحجـــــاب محدودیّـت اســت،بـــــــرای چشمهـــــــای شیطــــــانی...


حجاب ، امنیت و آسایش و آرامش را به همراه خود می آورد

 

حجاب وپوشش برای پوشاندن زشتی های حیوانی است که فضائی برای ظهورزیبائی های انسانی پیدا شود.


زن عفیف زیباست وعفتش به او قدرتی می دهد که
قوی ترین مردان در برابر او به خضوع وادارمی کندطاووس تا وقتى كه پر دارد زیبا و قشنگ است اگر پر طاووس را از او بگیرى و عریان بشود، چقدر زیبایى خود را از دست مى دهد. در حقیقت حجاب براى زن همانند پر براى طاووس است .


حجاب عفت.پاکدامنی.اقتدار وشکوه ایمان بانوی مسلمان ایرانی


حجاب همانند سرشیشه عطر است كه بوى خوش و زیبایى و حلاوت و طراوت زنها را حفظ مى كند و با برداشتن حجاب ، آن زیبایى و حلاوت از بین مى رود.


حجاب نشان وقار و علامت افتخار و عزت نفس است.


زیباترین هدیه خداوند به زن حجاب است.


حجاب نشانه عدم کمبود وعدم حقارت نفس است


حجاب مهر عنایت حقّ بر قامت فرشتگان زمین است.


حجاب یعنی گسست قیود اسارت نفس ورهایی از آن


حجاب نشان دهنده حیا و پاکی روح و روان زن است.


حجاب گامهای بلند انسان در کوچه های معانی است.


[ چهارشنبه 18 مرداد 1396 ] [ 08:29 ب.ظ ] [ مدینه ]