تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - گوش کن خواهرے!

گوش کن خواهرے!


گوش کن خواهرے! 
قرار نیسٺ 
چوݩ مڹ و تو چادر بہ سر داریم
نگاهماڹ بہ هم جنس هایماڹ رنگ غرور داشته باشد
حس برترے و خود بینے بگیرد

قرار نیسٺ
چوݩ مڹ و ٺو حجابماڹ (فقط حجابمان) برتر اسٺ
تماما و از همه نظر برتر باشیم

قرار نیسټ
دید خودماڹ بہ وضعیتماڹ را بالا و بالا تر ببریم

مامور شده ایم که با خلق و خوے خوبماڹ خواهرهایماڹ را هم تشویق کنیم

قرار نیسټ 
چون خودماڹ روے یک تار مو حساسیم
با آنهایے ڪہ هنوز(درک نکرده اند فلسفه ے حجاب را) قطع رابطہ کنیم
قرار نیسٺ دوستماڹ را رها کنیم

مامور نشدیم کہ
مغرور شویم 

مامور شدیم ڪہ ✅ 
اگر لایق بودیم پند دهیم

مامور نشدیم
که قاضے شویم و حکم صادر کنیم 

مامور شدیم✅ 
که از عواقب بد بگوییم

نکند میاݧ پند و اندرزهایے کہ بہ خواهرٺ میکنی

اخم بر چهره بیندازے و صدایت را کلفت کنے و دم بزنے
ایڹ جور اگر عمل کنی خدا لیاقتِ هدایتِ دیگران را به ما نمیدهد


یادٺ نرود خودٺ هم از هماݧ اول چادر بہ سر نداشتی
واقعہ اے رخ داد و درونٺ انقلاب کرد


چه قدر زیبا میشود اگر
زمینه اے فراهم کنے براےیک انقلاب جدید


انقلابے از جنسِ اسلامے با رنگ و بو و منشِ یک بانوے ایرانے

اللهم صل علے محمد وآل محمد وعجل فرجهم[ شنبه 18 شهریور 1396 ] [ 09:24 ب.ظ ] [ مدینه ]