تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - من حجاب را دوست دارم چون ...

من حجاب را دوست دارم چون ...


من حجاب دارم چون فرمان خداوند است.


و من می دانم که او برایم بهترین را می خواهد.


از فساد به حجاب پناه نمی برم چرا که اگر


فردی را بیایم که حجاب ندارد ولی فاسد هم نیست،


 حجابم زیر سؤال می رود. من حجاب را تنها و تنها


 به خاطر نجابتی می خواهم که خدا برایم خواسته:


 ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین...


و می دانم کمترین حق خدا بر ما این است


که از نعمت هایش در راه گناه بهره نبریم.


من حجابم را دوست دارم چون ب من عزت نفس میدهد


حجابم را دوست دارم چون پاکترین


زن دنیا ب آن اراسته است.....


من حجابم را دوست دارم چون...


حجاب را دوست دارم چون تاج بندگی برای خداوند


عزت برای پدرم افتخار برای برادرم


صداقت برای شوهرم است.

[ یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 ] [ 12:18 ق.ظ ] [ مدینه ]