تبلیغات
سیده نفیسه خاتون نواده امام حسن (ع) و عروس امام صادق (ع) - خواهرم برای تو می نویسم!!!

خواهرم برای تو می نویسم!!!دُرست است

 

اگر با موهاے مِش کرده و سـاپورت تنگــ به هیئت بیایے

 

و یا جیغ آرایشت از صداے روضـه خوان بلندتر باشد

 

براے حســین فرقے ندارد،

 

کــرَم او همه ے ما را نمک گیر مے کند

 

اما به حُرمتِ همین نـان و نمکــ براے تو فــرق داشته باشد...

 

فرق داشته باشد آنطور که به همـه جا مے روے به هئیت نــروی...[ چهارشنبه 14 مهر 1395 ] [ 02:19 ق.ظ ] [ مدینه ]